تا 60% صرفه‌جویی در مصرف مواد ضد عفونی‌کننده

مجهز به چشمی دقیق حرکتی و تنظیم کننده ی پخش منظم و متناسب

محلول ضدعفونی کننده بر پایه ی آب

با تاییدیه ی از بین بردن کرونا ویروس

محلول ضدعفونی کننده ی حیوانات

دارای تاییدیه ی از بین بردن پارووا ویروس و نیوکاسل ویروس

مشتریان ما